Time Warner fusjonerer med AOL

America Online (AOL)

America Online (AOL)

Det fusjonerte selskapet blir verdt vel 350 milliarder dollar, eller nesten 2 800 milliarder norske kroner, melder CNNs finansielle tjeneste. Fusjonen vil bli gjennomført ved bytte av aksjer.

AOLs børsverdi er nesten dobbelt så stor som Time Warners. Til tross for dette vil dagens aksjeiere i Time Warner sitte igjen med 45 prosent av selskapet, og AOLs aksjeeiere sitten igjen med de resterende 55 prosent.

Annonse

America Onlines styreformann og adm. dir. Steve Case blir styreformann i det nye selskapet. Time Warners styreformann og adm. dir. Gerald Levin blir ny adm. dir.

Navnet på det nye selskapet blir AOL Time Warner.

Annonse
Annonse