Høyre vil ha virtuelle operatører

Nilsen, Oddvard

Nilsen, Oddvard

– Regjeringen argumenterer i meldingen overbevisende for å slippe til såkalte virtuelle operatører på mobilnettet for å styrke konkurransen, sier Høyres samferdselspolitiske talsmann Oddvard Nilsen.

-Uforståelig
– Det er derfor skuffende og uforståelig at Regjeringen likevel går imot å slippe til virtuelle aktører på mobilmarkedet, heter det i en melding fra Høyre.

Annonse

Virtuelle operatører innebærer at operatører uten eget mobilnett kan benytte Telenors og Netcoms nett. Post- og teletilsynet har anbefalt å slippe til virtuelle operatører for å oppnå lavere priser og nye tjenester.

Prioriterer Telenor
– Det er oppsiktsvekkende at Regjeringen går imot å styrke konkurransen på mobiltelefonimarkedet. Dette viser at Regjeringen prioritere Telenors interesser fremfor forbrukernes behov for billigere og bedre tjenester.
Det er viktig at Norge er et foregangsland innen telekommunikasjon, ved å slippe til virtuelle operatører vil man utvikle nye tjenester og videreutvikle IT- og telenæringen “, sier Oddvard Nilsen.

Mot fagmyndigheten
Han mener det også er oppsiktsvekkende at Post- og teletilsynet anbefaler å slippe til virtuelle operatører. Dette stiller både Netcom og Telenor seg negative til.

– Det er påtagelige at Samferdselsdepartementet som forvalter statens eierskap i Telenor, støtter anbefalingen fra Telenor og går imot anbefalingen fra fagmyndigheten, Post- og teletilsynet, heter det meldingen fra Høyre.

Annonse
Annonse