SOL og DinSide i retten

SOL hevder at de skal ha tilgang til kundebasen, mens DinSide på sin side hevder at SOL ikke har rett til basen som inneholder data over 40.000 personer, skriver Dagens Næringsliv.

Startet i februar
De to selskapene startet i februar i fjor med auksjon på Internett, gjennom selskapet DinSide Auksjon. I den forbindelse bidro SOL med trafikk på nettstedet, mens DinSide stod for selve driften.

Etter kort tid ble auksjonsstedet en suksess og kundebasen vokste til 40.000 personer. Suksessen førte til at britiske QXL fikk øynene opp for den norske virksomheten. I desember kjøpte britene auksjonen, med basen på 40.000 brukere, for 170 millioner kroner.

Annonse

Visste ingenting
– Det ble solgt uten at vi viste noe, sier adm. direktør i SOL, Kristin Skogen Lund til Dagens Næringsliv. Hun mener at SOL har bidratt til suksessen ved å generere stor trafikk.

Etter at britene overtok selskapet har ikke SOL lenger hatt tilgang til den verdifulle kundedatabasen. En database SOL hevder å eie sammen med DinSide.

Krever tilgang
– Vi ser veldig alvorlig på at vår eiendom blir solgt til tredjepart uten vårt samtykke. Vi krever tilgang og råderett over kundebasen, sier Skogen Lund.

Ifølge DinSides advokat, Knut Glad i advokatfirmaet Besche, mangler SOL de rette konsesjonene.

– Dersom SOL skal benytte kundedataene kreves samtykke fra den enkelte registrerte bruker. DinSide har tilbudt seg å innhente samtykke fra brukere, men under forutsetning av at SOL ikke benytter dataene i strid med avtalen, det vil si auksjonsvirksomhet, sier Glad til Dagens Næringsliv.

Adm. direktør i DinSide, Bernhard Steen, avviser også SOLs krav.

– Vi kan ikke gi bort disse dataene til SOL uten at hver og en av våre brukere gir samtykke til det, sier Steen.

Onsdag i neste uke møtes partene i Namsretten.

Annonse
Annonse