Stento skal bygge Tetra

– Et sivilt TETRA-nett vil kombinere den beste funksjonaliteten fra mobiltelefoni, mobilradio og trådløs datakommunikasjon i et nettverk, skriver Stento i en pressemelding.

Stento sier de nå, sammen med samarbeidspartnere, vil gjøre en nærmere forretningsmessig vurdering av de markedsmessige muligheter denne konsesjonen gir.

Konsesjonen som er gitt av Post- og teletilsynet er innenfor 410 – 430-båndet. Stento har fått tildelt en nasjonal frekvensblokk på 60 kanaler, totalt 2 x 1,5 MHz.

Annonse

Dolphin Telecom plc er Stentos hovedsamarbeidspartner. Dolphin har som målsetning å utvikle et Europeisk nettverk av sivile TETRA-nett. Dolphin har fått konsesjon og har startet utbyggingen av sivile Tetra-nett i UK, Tyskland, Frankrike og Belgia.

Stento er en av de ledende leverandørene av mobilradio i Norge og Norden, og har blant annet levert et digitalt radionett basert på Tetra-standarden til Oslo Lufthavn Gardermoen.

Annonse
Annonse