Enitel vil ha mobil

Enitel mobil

Enitel mobilEnitel kunngjør i en børsmelding i dag, tirsdag, at selskapet har besluttet å satse på mobiltelefoni i 2000.

De mener å ha de beste forutsetninger. Enitel nevner en stor kundebase, samt et godt grunnlag for å bygge mobilnett. Selskapet har ca 250 mobilsiter for plassering av antenner. I tillegg er det allerede utredet og forhandlet fram løsninger for serviceproviding (tjenestetilbyding uten eget nett.

Usikkert hvordan
Enitel understreker i meldingen at det ikke er tatt noen beslutning om på hvilken måte man vil utnytte mulighetene for mobiltelefoni i Norge. Både utbygging av nett og service providing vurderes.

Annonse

Enitel ser imidlertid mobiltelefoni som et viktig satsingsområde og et naturlig område for videreutvikling av selskapet.

Mye er gjort
Enitel har beholdt de om lag 250 sitene (antenneplasser) som Telia Norge skaffet seg i forbindelse med den tidligere GSM-konsesjonen. De har med andre ord en allerede en plan for utbygging av mobilnett.

Teleselskapet mener å har et transportnett som kan brukes til UMTS –radionett (bredbåndsutbygging) og som kan utnyttes slik at man får en konkurransedyktig kostnadsstruktur.

– Dersom departementet på ny lyser ut den konsesjonen som Telia hadde for GSM-utbygging, finner vi det interessant og vil melde vår interesse, sier Øyvind Hauge, leder for integrasjonsledelsen i Enitel.

Annonse
Annonse