Enitel kan skilles i to

Enitel og Telia

Enitel og TeliaI en melding til Oslo Børs opplyser det børsnoterte selskapet Enitel ASA at det heretter eier 100 prosent av Enitel Holding AS. Hildingsselskapet er igjen eneier av Enitel Drift AS.

Med virkning fra 1. januar 2000 er virksomheten i Enitel ASA overført til Enitel Drift

Splittes?
Etter det ITavisen erfarer er dette trolig kun første del av en større reorganiseringsprosess, hvor selskapsdriften kan deles inn i to.

Annonse

Enitetl har hovedsakelig solgt nettkapasitet, og er ganske ulik Telia AS – som har hatt langt større fokus på tjenester.

Styringsgruppen med styreformann Øyvind Hauge i spissen vurderer derfor nå om de to skal skilles ut, som også vil gi bedre fokus og kostnadsstyring. Med denne modellen vil det velges en direktør for hvert selskapene, med en eventuell konsernledelse på toppen.

Telia-lån
Selskapet oppgir i børsmeldingen motivet for konsernstrukturen å gjøre det mulig å tilby sikkerhet til selskapets lånegivere

Enitel Holding AS vil ta opp et ordinært banklån på to milliarder kroner til finansiering av blant annet investeringer og arbeidskapital i Enitel Drift AS.

Videre vil Enitel ASA ta opp et brolån på 1,2 milliarder kroner som senere vil søkes konvertert til høyrente obligasjonslån, for finansiering av Enitel Drift AS´ erværv av Telia Norge.

Annonse
Annonse