Telenor sammen med Nera

Virksomheten i det nye selskapet vil bygge videre på Neras etablerte posisjon i Storbritannia.

Med 2.000 kunder og en omsetning på 229 millioner kroner, var selskapet i 1998 den nest største selgeren av tellerskritt via Inmarsat-systemet på det britiske markedet.

– Selskapet har særlig klart å innarbeide seg i internasjonal rederivirksomhet, sier informasjonsdirektør Helge Skaar i Nera ASA til ITavisen.

Annonse

Salg og fakturering av tellerskritt via satellitt er et marked med skjerpet konkurranse, og stadig færre og større aktører.

Tung aktør
Telenor Satellite Services er i dag en av ledende aktør innen Inmarsat-systemet. – Ved å forene krefter med en av verdens største leverandørene av mobile satellitt-telefoner, håper de å bli i stand til å markere seg internasjonalt i konkurranse med tunge, internasjonale aktører som Radio Holland, sier Skaar.

Telenor Satellite Services vil eie 40 prosent av det nye selskapet. Nera SatCom AS 20 prosent. Den finansielle investoren Arendals Fossekompani har valgt å gå tungt inn i prosjektet, og har tegnet seg for en eierandel på 40 prosent.

Salg av totalløsninger, inkludert mobile satellitt-telefoner, vil utgjøre en viktig aktivitet i det nye selskapet.

Annonse
Annonse