Fri rettshjelp på nett

Poltilue/loven

Poltilue/lovenJustisdepartementet ønsker nemlig å tilrettelegge rettshjelpsordningen slik at det kan søkes om bistand over Internett, skriver Aftenposten.

Skjema på nett
En elektronisk saksbehandling vil være mulig ved at man fyller ut et søknadsskjema, som ligger ute på Internett. Søknadsskjemaet sendes deretter elektronisk til den aktuelle instans.

Ifølge Aftenposten vil skjemaer og arbeidsoppgaver kunne inneholde sensitive opplysninger. Disse opplysningene sikres ved at søkeren krypterer forsendelsen slik at bare rette mottaker er i stand til å lese innholdet.

Annonse

Presedensarkiv
Justisdepartementet tenker seg at både søknadsskjemaer og skjemaer for advokatenes arbeidsoppgaver legges ut på nettet.

Videre er det snakk om å opprette veiledningssider og presedensarkiv hvor anonymiserte avgjørelser legges ut. Et presedensarkiv knyttet til internettsidene vil kunne sikre en ensartet praksis, samt være en veiledning både for søker, advokater og det offentlige.

Begrenset adgang
Motforestillinger i forhold til fri rettshjelp via Internett går på at mange av dem som faller inn under ordningen, trolig vil ha begrenset adgang til PC og Internett.

Ordningen vil imidlertid gjøre det enklere for advokater, offentlige kontorer og liknende å bistå søkere med å sende inn søknader og vil dermed kunne frigjøre offentlige og private ressurser, skriver Aftenposten.

Annonse
Annonse