Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telenor og NetCom tapte

Post og Teletilsynet avfeide klagene fra Telenor og NetCom, som ville stenge trafikk til Telepluss kontantkorttjeneste.

Politiluemobil

Post og teletilsynet vek ikke en tomme i striden om Telepluss. Saken går nå videre til departementet.

Avvist
– Vår konklusjon er derfor at PTs pålegg om gjenopptakelse av trafikk til sperrede nummer i TelePluss’ nummerserie er innenfor de rammer teleloven gir for myndighetsutøvelse og gyldig. Vedtaket bør derfor opprettholdes og klagene ikke gis medhold, heter det i vedtaket fra Post –og teletilsynet (PT).

ikke overrasket
– Vår erfaring er at PT bruker mer tid og energi på å forsvare egne vedtak, enn å gjøre en ny og reell gransking av saken, sier NetComs juridiske direktør Stein Ove Gordner til ITavisen.

Anmodning om oppsettende virkning er tidligere avvist, slik at vedtaket et rettskraftig.

Både NetCom og Telenor har anket saken til Arbeids og Administrasjonsdepartementet.
Først vil Teleforvaltningsrådet komme med en instilling før saken sendes over til departementet for endelig avgjørelse.

Stikkord: Mobil