Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telenor må åpne nettet

Samferdselsdepartementet lar EU-kommisjonen styre Telenors nett: Selskapet må akseptere at også andre operatører for tilgang til nettet, slik EU la opp til da fusjonen i sin tid ble godkjent.

For et år siden, i Stortingsmelding nr. 24 1998-1999, åpnet Samferdselsdepartementet for at andre operatører skulle kunne tilby sine kunder såkalt fast aksess.

Nå viderefører departementet dette, ved at Telenors konkurrenter skal få tilgang til nettet slik at kundene skal kunne ha all sin teletrafikk hos andre operatører enn Telenor.
Dermed blir prinsippet om Local Loop Undbundling gjennomført i Norge så snart meldingen er behandlet i Stortinget og forskriftene gjort ferdige i departementet.

Første halvår
– Jeg regner med at det hele vil skje i løpet av våren, sier samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll. Dermed vil det siste, faktiske telemonopolet forsvinne i Norge, når alle operatører vil kunne tilby sine kunder forbindelse via Telenors aksessnett.

Ikke alternativ
Når dette skjer for fastnettett, men ikke for mobilnettene, så sier departementet at hovedforskjellen mellom mellom faste og mobile nett er imidlertid at tilbydere som ikke har fått konsesjon for bygging av eget mobilnett ikke vil ha muligheten til å etablere alternativ infrastruktur, slik tilfellet er for faste nett.

Andre nett
Når det gjelder det faste nettet, finnes det muligheter for å benytte eksisterende alternativ infrastruktur (f.eks. kabel-TV nett) eller eventuelt å bygge ny infrastruktur, noe som ikke vil være mulig i forhold til mobil infrastruktur pga. begrensningen i tilgang på frekvensressurser.

Fritt fram for alle?
På spørsmål fra Telecom Revy om hvem som skal få denne adgangen, svarer avdelingsdirektør Jørn Ringlund i Samferdselsdepartementet at det i praksis vil gjelde alle som vil inngå den nødvendige avtale med Telenor.

Det vil altså være mulig for de aller minste operatører, eller for private selskaper, å skaffe seg denne type adgang til Telenors nett fra endesentralen og fram til abonnenten.

Stikkord: Mobil