Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Sverige åpner mobilnett

Den svenske regjeringen ved Mona Sahlin (bildet) vil senke mobilprisene ved å tvinge netteiere til å leie ut kapasitet. Bondevik regjeringen kan følge etter i dag.

Sahlin, Mona

Forslaget fra den svenske regjeringen innebærer at plikt til å selge ledig nettkapasitet tas med i teleloven. Dette vil gjelde samtlige operatører med telenett.

Tvangsauksjon
Nettoperatører må imidlertid ikke avhende kapasitet som trengs til eget bruk. Salget skal skje på konkurransenøytrale og ikke diskriminerende vilkår. Ved eventuelle tvister skal Post – og teletilsynet beslutte vilkårene.

– Alt flere hushold skaffer seg mobiltelefon. På ti år har antallet abonnement blitt tidoblet. Men det er fortsatt alt for dyrt å ringe. Med økt konkurranse blir det billigere for konsumentene å ringe, sier statsråd i det svenske næringsdepartementet Mona Sahlin i en pressemelding.


– Gjennom å åpne nettet skapes også forutsetninger for flere operatører til å utvikle nye tjenester for konsumentene. Det er viktig om Sverige ska kunne beholde sin tetposisjon som ett IT-land i ytterste verdensklasse, sier hun videre i meldingen.

Avtalen mellom Microsoft og Ericsson viser på potensialet for nye selskaper innen mobile tjenester understrekes det fra næringsdepartementet.

Den norske regjeringen vil komme med sin melding i løpet av dagen. ITavisen vil følger saken!

Stikkord: Mobil