Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Fjærvoll-nei til virtuelle operatører

Samferdselsdepartementet og minister Jostein Fjærvoll (bildet) sier nei til å slippe virtuelle operatører til i NetComs og Telenor Mobils nett. Forslaget kom i en Stortingsmelding som ble lagt frem onsdag.

Fjærevoll, Dag Jostein

I meldingen er departementet i tvil om fordeler og ulemper ved å tilby tredjeparts operatører muligheten til å bygge ut slik nett.

Valg
Det påpekes blant annet at et større utvalg av totalleverandører vil også gjøre det lettere for sluttbrukerne å forholde seg til én eller få telekommunikasjonsleverandører, samt legge til rette for investeringer i tjenesteleverandørmarkedet.

Tar mest hensyn til de etablerte
Likevel finner departementet at hensynet til de eksisterende operatørene veier mest.
”De viktigste samfunnsmessige ulempene ved å gi tilgang for virtuelle mobiloperatører synes å være muligheten for at de eksisterende mobiloperatørene får reduserte investeringsmotiver” skriver departementet.

Faren er at ” dersom samfunnsmessig ønskelige investeringer ikke foretas kan det få negative konsekvenser for videre utbygging av mobile telenett og -tjenester i Norge.”

Venter på EU?
Dermed kommer departementet frem til en konklusjon som sier at
”Etter en totalvurdering av de mulig samfunnsmessige konsekvensene av å pålegge tilbyder med sterk markedsstilling å gi tilgang for virtuelle mobiloperatører, er det departementets oppfatning at det er usikkert om et slikt pålegg kan tilføre mobilmarkedet og sluttbrukerne fordeler som overgår ulempene. I tillegg er dette en problemstilling EU foreløpig ikke har tatt stilling til, og det er uklart hva situasjonen vil bli i resten av Europa.”

Derfor kan de to norske mobiloperatørene (og eieren av Telias konsesjon) ta det rolig: Det er fremdeles de etablerte som skal styre mobil-Norge.

Stikkord: Mobil