Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Mye improvisasjon

OSLO: Høyre-leder Jan Petersen (bildet) beklaget sterkt at fusjonen havarerte, og stilte spørsmålstegn ved de avtaler regjeringen hadde inngått.

Arkiv

– Statsministeren gikk nøye gjennom avtaleverket som lå til grunn for fusjonen. Det er likevel åpenbart at avtaleverket som ble laget ikke var godt nok. Det er også viktig at Stortinget blir forelagt slike avtaler, sa Petersen.

Store interesser
Han slo fast at det var store interesser på spill i fusjonsforhandlingene, og stilte i likhet med Jagland spørsmål ved hvordan det er mulig å komme i en situasjon der så mye blir improvisert i slutten av forhandlingene.

– Jeg fikk ikke helt tak i strategien ved ethvert tidspunkt, men er forsåvidt ikke i tvil om at den svenske regjeringen er å bebreide i stort monn for det som er skjedd, sa Petersen.

Stikkord: Mobil