Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Forsiktig Bondevik

OSLO: Statsminister Bondevik la i praksis skylda på svenskene for at fusjonen brast, men uten å si det direkte. Bondevik mener den svenske statsministeren Gôran Persson (bildet) skulle brukt myndighet.

www.regeringen.se

Bondevik svarte på FrPs Carl I. Hagens spørsmål om bruddet skyldtes den svenske regjeringa. Statsministeren svarte med å henvise til at den svenske regjeringen ikke ville instruere sine styremedlemmer til å stemme i henhold til aksjonæravtalen.

Ikke ordrett svenskekritikk
– Da finner jeg det ikke nødvendig å gå nærmere inn på dette som Statsminister, var svaret, som ikke kan tolkes på annen måte enn at han ikke ønsker å uttale det hele hans redegjørelse preges av: Svenskene har skylda.

Svenskene visste
Bondevik gikk i rette med Aps Torbjørn Jagland og mente at regjeringen hadde gjort alt som tenkes kunne for å sikre seg at svenskene kjente til og aksepterte den norske tolkningen av aksjonæravtalen.

Bondevik henviste nok en gang til Telecom Revys intervju med styreformann Jan Åke Kark, der han klart sier at dobbeltstemmen ikke kunne benyttes for å avgjøre lokalisering av de tunge delene av selskapet.

Ikke å klandre
Statsministeren kunne heller ikke gå med på kritikken om at regjeringen ikke kan håndtere internasjonale saker.

– Jeg stiller meg undrende til en generell karakteristikk om at vi ikke håndterer internasjonale saker på en betryggende måte. Jeg mener den norske regjeringa ikke er å klandre, sa Bondevik og henviste til sin redegjørelse for Stortinget.

Børs viktigere
Bondevik forklarte frafallet av eventuelle erstatningskrav med at Telenor skal børsnoteres. Årelange rettstvister kunne da forringe verdien av selskapet.

Nye krav ga improvisasjon
Til Jan Petersens påstand om et improvisert forhandlingsopplegg, svarte Bondevik at svenskene stadig vekk kom opp med problemstillinger som nordmennene trodde var avklart.

– Da måtte vi avklare det som dukket opp der og da. For øvrig viste vi en fast holdning og bøyde ikke av for forslag til endringer i det som allerede var bestemt. Vi manglet dermed ikke strategi i forhandlingene, svarte Bondevik.

Bondeviks redegjørelse finnes på: http://odin.dep.no/smk/taler/1999/991221.html

Stikkord: Mobil