Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Lyver svenskene?

KOMMENTAR: I den politiske oppvasken etter bruddet i fusjonen mellom Telia og Telenor, eller skal vi heller si bruddet mellom den norske og svenske regjeringen, er det ett sentralt spørsmål: Gjorde regjeringen jobben med å få svenskene til å forstå at aksjonæravtalen skulle overholdes. Svaret er JA, mener ITavisens medarbeider Håvard Fossen.

Kong Roger

Nå kan det selvsagt hevdes at siden svenskene faktisk ikke i praksis fulgte avtalen, så er svaret NEI, men så enkelt er det faktisk ikke.

Da styreformann Jan-Åke Kark i det som i dag heter Newtel, 28. september kom ut fra et møte med blant andre sin konsernsjef Tormod Hermansen og satte seg til et intervju med Telecom Revy og ITavisens journalist, var han helt glassklar rundt tolkningen av aksjonæravtalen – og at den faktisk var gyldig.

l dobbeltstemme
Vi siterer fra intervjuet, som ble trykket i Telecom Revy (TR) eptember 1999: TR: – Har styreformannen dobbeltstemme?Kark: – Ja, det har styreformannen.TR: – Vil denne dobbeltstemmen kunne være utslagsgivende i lokaliseringsvalg av deler av virksomheten ved ulikt syn fra de to land?Kark: – Nei, det kan den ikke. I strategiske spørsmål må det være enighet og aksept fra begge land og fra selskapet om hva som er det best forretningsmessig tjenelige.

Uten tvil
Av dette kan vi konstatere at styreformannen ikke var det minste i tvil om det som er blitt hovedårsaken til at fusjonen gikk nedenom. Han kunne ikke – ut fra avtalen – gjøre det han gjorde i styremøtet onsdag 8. desember, nemlig å benytte sin dobbeltstemme for å avgjøre plasseringen av mobil-virksomheten til Sverige.

Altså: Kark visste om – og tolket – aksjonæravtalen akkurat slik Bondevik og den norske regjeringen gjorde. I ettertid, på direkten i norsk fjernsyn, påstod Kark at aksjonæravtalen var underordnet svensk aksjelovgivning. Dette i direkte strid med sin egen tolkning 28. september.

I beste fall hadde han skiftet syn, men mer sannsynlig er han blitt instruert av sin regjering til å endre holdning. Vi finner det direkte usannsynlig at hverken Kark eller embedsmannsverket i Sverige ikke har lagt fram den norske og Karks tolkning av avtalen for næringsminister Bjørn Rosengren.

Lyver Rosengren?
Ifølge Nettavisen sier Björn Rosengren: – I avtalen står det helt klart at lokalisering av hovedkontorene skal avgjøres med alminnelig flertall i styret, sa Rosengren.

Sett på bakgrunn av det overstående er det vanskelig å tolke dette annerledes enn at Rosengren enten lyver direkte eller har vært utsatt for ekstremt dårlig informasjonsflyt fra sine medspillere.

Det neste spørsmålet som da åpenbarer seg er hvorfor dette har skjedd. Har svenskene spilt høyt i et forsøk på å inkorporere Telenor i Telia eller styrte de bevisst mot et brudd, fordi de ikke lengre ønsket fusjonen, slik endel kommentatorer har hevdet.

Stikkord: Mobil