Hopp til navigasjon Hopp til innhold

El-kart for bil til sommeren

Et nytt elektronisk kart skal gjøre det mulig å for bilførere å få opplysninger om optimal kjørerute til bestemmelsesstedet. Du kan også sjekke hvor nærmeste P-plass er.

bil/kart

Når Elveg benyttes i systemer for bilnavigasjon, vil bilføreren få beregnet optimal kjørerute til sitt bestemmelsessted. Bilføreren får gjennom hele kjøreturen fortløpende beskjed om veivalg via både grafisk informasjon og tale.

Opplysning om P-plasser
I tillegg får bilføreren tilgang på informasjon om bensinstasjoner, bilverksteder, parkeringsplasser, restauranter etc. Bilens posisjon vil linkes til kartet gjennom satellittposisjonering, heter det i en pressemelding.

Transport Telematikk har inngått avtale med Tele Atlas for å etablere systemer for bilnavigasjon med norske veidata. Avtalen innebærer at Transport Telematikk vil tilpasse det elektroniske veinettet for Norge, Elveg, til systemer for bilnavigasjon.

For privatbilister
Tilbudet vil bli lansert for privatbilister og yrkessjåfører til sommeren.

Kvalitetssikringen av Elveg utføres gjennom fysisk kontroll av veinettet, og oppdateringene vil Tele Atlas bruke for ytterligere tilpasning i sin database. Tele Atlas vil sammen med aktuelle produsenter av systemer for bilnavigasjon sørge for å ferdigstille de endelige produktene.

Mer pop enn bilstereo
– Transport Telematikk ser på bilnavigasjon som interessant for både privatbilister og yrkessjåfører. Ifølge internasjonale prognoser forventes omsetningen av bilnavigasjonssystemer å bli større enn omsetningen av bilstereo i løpet av fem-seks år, sier adm. direktør Rune Østerhaug i Transport Telematikk.

Transport Telematikk vil sammen med Tele Atlas lansere de første produktene for det norske markedet til sommeren, står det i pressemeldingen.

Tele Atlas er ledende i Europa innen utvikling av kartdatabaser for veinett og har sitt hovedkontor i Nederland.