Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Hva kan Telenor gjøre nå

KOMMENTAR: Fusjonen er over Telenor er satt et halvt år tilbake i sin internasjonale posisjonering. Loven om å bli spist eller selv spise gjelder fortsatt i internasjonale IT-bransje, mener ansv. redaktør Arne Joramo.

Joramo Arne 991216
Rådet til Telenor er følgende: Delprivatiser og invester!

ITavisen mener det beste for Telenor er betydelig delprivatisering, tilførsel av flere titalls milliarder, kjøp i Norden og internasjonal partner inn på eiersiden. Vodaphone og BT er de mest sannsynlige internasjonale partnerene.

Telenor er i seg selv for små på det internasjonale markedet. Og de står etter fusjonsbruddet ribbet tilbake hva nordisk basis angår. For Norge som IT-nasjon, og for Telenor er da maktpåliggende at de tilføres to ting: Handlefrihet og kapital.

Og er det noe den norske staten har så er det penger. I dette faktum ligger et Telenors største potensielle trumfkort.

Hastesak
Samferdselsdepartementet bør omgående fremme en proposisjon om delprivatisering av Telenor. Og det bør helst være salg av aksjemajoriteten eller nesten opp til det nivå forutsatt at staten gjør to ting: Gir Telenor de milliardene de får i en privatisering. Og i tillegg kanalisere midler fra oljefondet til tele- og IT-satsingen.

Investeringer i internasjonal IT er en meget god langsiktig investering for den norske staten.

Stortinget bør få en slik proposisjon på bordet i januar og fatte sine prinsippvedtak raskt. I IT-bransjen er det maktpåliggende å handle raskt. Telenor har mer enn et halvt års bortkastet fusjonståke å ta igjen.

Hva bør Telenor gjøre
Først bør de børsnotere – sannsynligvis to selskaper. Et felles mobil- og internett-selskap, der de slår sammen sin mobilvirksomhet og Internett-virksomhet. Og et selskap som inneholder resten.

Slik kan de posisjonere seg maksimalt på det eksplosive markedet for mobilt-Internett. Kanskje vil det være noe tidlig og kanskje bør de nøye seg med å skille ut Internett-virksomheten isolert i første omgang. De er i så fall ikke de eneste som gjør det.

Telenors behov
Dernest har Telenor to behov: For det første en sterkere nordisk basis og for det andre en strategisk internasjonal partner med en eierpost på minimum 20-33 prosent i Telenor.

Mye tyder på at det er på mobilområdet de ønsker å satse. Europolitan i Sverige er her det beste strategiske valget. Europolitan eies i stor grad av Vodaphone/Air Touch og etter hvert Mannesmann – verdens største mobiloperatør. I den sammenheng seiler denne konstellasjonen opp også som en mulig strategisk partner for Telenor.

Den andre mulige internasjonale partneren er British Telecommunications ltd. (BT). Fordelen der er at Telenor har et etablert samarbeid med BT og god personkjemi. Det betyr mye.

For øvrig kan ikke BT tilføre Telenor noe i Norden.

Når vi tror at disse tre selskapene vil stå sentralt i Telenors mulige posisjonering er det basert på samtaler med en rekke av Telenors fremste strateger de siste dagene pluss eliminasjonsmetoden.

SBC/Ameritech/Tele Danmark er lite aktuell også fordi de ikke har mye å tilføre Telenor i Norden og fordi de alt kontrollerer NetCom og har kjøpt El Tele Øst. Jan Stenbecks NetCom AB ville være av stor interesse for Telenor, men det er tvilsomt om Stenbeck vil selge og prisen vil være skyhøy.

Finsk fristelse
Omlag 30 prosent av finske Sonera er til salg til en pris på kanskje 60-70 milliarder kroner. ITavisen tviler på at Telenors strateger ønsker å legge så mye i en meget avansert operatør med stor styrke på hjemmemarkedet, men liten styrke internasjonalt. Det samme gjelder Radiolinja i Finland.

Sonofon i Danmark er også en mulighet for Telenor – der vil deler av selskapet nå bli solgt, men vi er overbevist om at Europolitan har større verdi for Telenor.

Uansett hva Telenor skal foreta seg ute vil det koste titalls og hundretalls av milliarder i det mest aggressive scenario. Spørsmålet er nå om eieren, den norske stat, gir dem politisk og økonomisk handlefrihet til å handle?

Stikkord: Mobil