Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Hoderulling av Telaris?

KOMMENTAR: Lørdag kappes svenske medier i å formidle kravet om at Tormod Hermansen må gå. Fusjonen har aldri hengt i en så tynn tråd. En løsning krever imidlertid tøffe valg av eierne, mener ITavisens nyhetsredaktør Arnt Sommerlund.

Erlend Schei
Den svenske delen av toppledelsen i Telaris (Telenor/Telia) ser ut til å stille seg bak 2. visekonsernsjef Marianne Niverts krave om at konsernsjef Tormod Hermansen skal gå. De to svenske fagforeningsrepresentantene i styret er også med på kravet.

Den norske delen av styret stiller seg imidlertid bak Hermansen. Dermed ser det mildest talt mørkt ut for telefusjonen.

Løsningen finnes
Men det finnes løsninger på fusjonsknuten. Men det krever tøffe valg – av eierne: Den svenske stat ved statsminister Göran Persson og den norske stat ved statsminister Kjell Magne Bondevik.

Nå er det riktignok all grunn til å være ydmyk når en hevder at det komplekse mobilproblemet har en løsning – når flere av nordens beste bedriftsledere har prøvd å løse fusjonsknuten før (det er kanskje nettopp fordi de ikke har fått være ledere fullt og helt at fusjonsknuten ikke har blitt løst).

Men nå er det for sent – politikerne må ta styring. Hvis ikke, kan de selv rammes.

Ofre må til
De siste dagers hendelser har vis at konsernsjefen og styrelederen i Telaris ikke kan samarbeidet. Tilliten mellom konsernsjef og de svenske direktørene i toppledelsen er borte. Norske styremedlemmer støtter ikke den svenske styrelederens handlinger.

Dette må ryddes opp i, men det krever ofre – fra begge sider. Hvis ikke står både verdier og arbeidsplasser i fare.

Statsminister Kjell Magne Bondevik har selv gitt nøkkelen da han fredag sa at: ”Isolert å drøfte Tormod Hermansens stilling vil ikke løse problemene”.

Konklusjonen kan ikke bli annen enn at både Tormod Hermansen og Jan-Åke Kark må gå.

En ny styreleder og en ny konsernsjef kan gjenopprette tilliten både internt i selskapet og eksternt – kunder og fremtidige investorer. Dette poeng har også den svenske avisen Expressen, de norske avisene VG og Dagbladet tatt.

Mobil-kompromiss
Men en løsning på personkonflikten alene løser ikke lokaliseringsspørsmålet for hvor mobilvirksomheten i konsernet skal ligge. Her ser det ut til at begge landene er urokkelige i sine krav.

Dermed må man finne et kompromiss: Sverige og Norge må få en del hver.

En løsning kan nemlig være at et mobil utviklingssenter legges til Norge og Fornebu, mens hovedkontoret legges til Sverige og Stockholm.

Det norske utviklingssenteret for mobil vil da kunne ligge tett opp til konsernets Internett-virksomhet. Trådløs, eller mobil, tilgang til Internett kommer nemlig til å være et av de viktigste vekstområdene i tele- og IT-bransjen de kommende åra. Samtidig vil denne løsningen sørge for at konsernet, gjennom hovedkontoret i Stockholm, kan pleie nær kontakt med mobilmiljøene i Sverige og Finland.

Politisk selvmord?
Hvis politikerne på både svensk og norsk side ikke tør å ofre konsernsjef og styreleder for å berge fusjonen, så kan de selv sitte i fare. For ryker fusjonen, så sitter både en svensk næringsminister og en norsk samferdselsminister utrygt.

Og når Bondevik har kastet seg inn i kampen og Persson sier dette er en riktig og viktig fusjon, da har de ikke råd å tape århundrets siste mulighet til å skape et nytt nordisk tele- og IT-lokomotiv.

Stikkord: Mobil