Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telenor håper på Fjærvoll

Til tross for at fusjonsavtalen er undertegnet og styrerepresentantene valgt, vil ikke Telenor ledelsen forholde seg til Telias ledelse. Nå setter Telenor sin lit til samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll (bildet).

Fjærvoll, Dag Jostein
– Nå blir det opp til politikerne sier pressetalsmann Steinar Ostermann for Telenor.

Da de fleste hadde håpet at telefarsen var over, etter at ministrene undertegnet den endelig avtalen – på overtid i oktober, må vi forberede oss på ny tautrekking mellom nasjonalistiske ministre.

Politikk og jus
– Ja, nå blir det runder med politisk og juridisk behandling. Statsrådene har anbefalt at dette behandles på neste styremøte, sier fungerende presetalsmann Steinar Ostermann i Telenor.

Neste styremøte er satt til 27. desember.

Ostermann understreker Telenors misnøye med at Telia ville bruke dobbeltstemmen til styreformann Kark, for å trumfe igjennom fordelingen av enheter. Telenor mener dette bryter med aksjonæravtalen som uttrykker at dobbeltstemme ikke skal brukes i relokalieringsspørsmål.

– Dette forholdet krever en juridisk avklaring, sier Ostermann.

Avventer
– Hva gjør Telenor før styremøtet i romjula?

– Inntil da får man avvente situasjonen, sier pressetalsmannen til ITavisen.

Stikkord: Mobil