Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Hermansen beklager spark

I en felles pressemelding fra NRK og Telenor beklager Tormod Hermansen at han gikk til angrep på en NRK-journalist torsdag.

Telenors konsernsjef Tormod Hermansen har i dag vært i møte med NRKs ledelsen. Etter møtet beklager Hermansen at han dyttet kraftig til NRK-journalisten.

Forsøkte et intervju
Bakgrunnen for opptrinnet er NRK-reporter Petter Svaars forsøk på å få et intervju med Hermansen torsdag, mens Hermansen gikk på gaten og førte en samtale i mobiltelefonen.I pressemeldingen, som er sendt ut av NRK og Telenor sammen, heter det også at Hermansen beklager at han ga Svaar et spark slik at han fikk blåmerker. Hermansen oppfattet imidlertid situasjonen som truende.

Ekstra pågående
NRKs reporter sier at årsaken til at han var ekstra pågående, var at han følte seg under tidspress, men han mener ikke at han opptrådte på en truende måte.

NRK beklager det hvis Hermansen oppfattet situasjonen som provoserende og truende, men konstaterer at Hermansen og dets reporter oppfatter situasjonen forskjellig, heter det videre.

Gjensidig respekt
Ifølge pressemeldingen må forholdet mellom mediene og offentlige personer bygge på respekt for utøvelse av de respektive parters yrke.

Partene anser seg dermed ferdig med saken, som ikke skal få konsekvenser for det fremtidige forholdet mellom dem, står det til slutt i pressemeldingen fra NRK og Telenor.

Så spørs det om andre medier anser seg som ferdig med saken…

Stikkord: Mobil