Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Fagforbund mot mobilvedtak

EL & IT-forbundet mener den omstridte mobilvedtaket i Telenor/Telia bryter med likverdigheten mellom Norge og Sverige det nye selskapet skulle ha.

EL & IT Forbundet
Forbundet rykker nå ut i en pressemelding:

– Vi er svært skuffet over vedtaket om å legge forretningsområdet mobil til Sverige i det nye selskapet. Dette er et svært viktig område for Norge. Vedtaket innebærer, etter vår mening, et brudd med den likeverdigheten som er slått fast i sammenslåingen mellom Telenor og Telia, sier forbundsleder Anders Kristoffersen i en kommentar til vedtaket i Telia/ Telenor om plassering av forretningsområder.

Vetorett?
Forbundet mener at det tidlig i prosessen ble det slått fast i en avtale mellom eierne at det skulle være en balanse mellom landene i fordelingen av forretningsområder. De mener at for å sikre dette, så ble det fastslått i avtaleform at flytting og relokalisering krever enighet i styret, og at begge land har vetorett i slike saker.

– Etter vår tolkning av avtalen er styreformannens bruk av dobbeltstemme i denne saken i strid med avtalen. Vi krever at eierne, ved samferdselsministeren, kommer med en klar tolkning av dette punktet i avtalen, sier Kristoffersen i pressemeldingen.

EL & IT Forbundet mener framgangsmåten i går kveld ikke er noen god start for et nyfusjonert selskap på vei mot børsnotering. De er, som de skriver det i pressemeldingen ”bekymret for den videre prosessen mot full fusjon og børsnotering”.

Stikkord: Mobil