Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Tamburstuen saksøker investor

Sense og Trygve Tamburstuen (bildet) kunne klart seg hvis Spal Group hadde oppfylt sine skriftlige forpliktelser om å legge 40 millioner på bordet. Tamburstuen lover hevn og stevner selskapet.

Foto: Jørgen berner Ross

Nesten ett helt år etter at gamle Sense ble slått konkurs, er slaget ennå ikke over. Advokater fra alle parter kvesser klørne foran bataljen som denne gangen skal utkjempes i retten.

Stevner Spal
Tamburstuen, som satte både prestisje og personlige midler på spill, er forbitret over at den italienske investoren trakk seg ut og lot han og selskapet i stikken.

– Vi har levert en stevning av Spal i Oslo byrett for de seks millionene de har garantert, sier Tamburstuen til ITavisen.

Thommessen Krefting Greve Lund, ved advokat Kai Thøgresen representerer Sense-gründeren, sammen med kollega og investor Mårten Rød.

Kontrakten mellom Spal og gamle Sense understreker at betingelsene underkastes norsk lov. At Spal Groups datterselskap EMC (European Mobile Group) har hovedkontor i Luxemburg gjør likevel saken noe komplisert.

”Nybrottsarbeide”
– Noe av utfordringen har vært å finne hvilken jurisdiksjon saken har. Vi anser det som mulig å inndrive pengene fra en dom i Norge, sier Thøgresen til ITavisen.

Han mener det er en ”god sak” og påpeker at det finnes internasjonale konvensjoner som kan gjøre det mulig å legge fram en norsk dom for en rett i Luxemburg, men vedgår at saken bærer preg av ”nybrottsarbeid”.

– Hva skyldes det at bostyret ennå ikke har levert tilsvarende stevning, hvis sannsynligheten for å hente inn pengene er gode?

– Det får bobestyrer svare for, sier han til ITavisen.

– Er dere i dialog med selskapet?

– Nei, det har vi ikke vært. Nå har vi levert en stevning, så får de sjansen til å gi et tilsvar innen fristen, sier han.

Boet hekter seg på?
– Vi holder en løpende kontakt med Tamburstuens advokater. Vi har vært i kontakt forholdsvis nylig og vurderer hva vi skal gjøre, sier bostyrer for gamle Sense, Jo Rodin, til ITavisen.

Bostyreren er imidlertid ikke ubetinget optimistisk for å hente inn utestående kapital.

– Som konkursbo har vi spesielle vurderinger som hensiktsmessighet av boets arbeid og risiko. De første millionene vi vinner eller forliker på går til Direktoratet fra arbeidstilsynet (regresskrav fra ubetalte lønninger red.anm). Så må vi se hvor realistisk det er å få inn noe mer enn et mindre beløp, sier han.

Lure investorer
Det tok lengre tid enn Trygve Tamburstuen hadde regnet med å få en teleaktør inn på eiersiden. Intensjonsavtalen med britiske Orange inneholdt et forbehold om at Telenor innvilget samtrafikk.

Trygve Tamburstuens meritter som NetCom- og NETnet-gründer overbeviste imidlertid italienske Spal Group i januar om at Sense var et solid prosjekt. Spal hadde bransjemessige strategiske interesser ved en investering i Sense. Avtalen innebar 120 millioner kroner investert i aksjer og konvertible lån, hvorav cirka 40 millioner skulle utbetales innen den 15. februar.

Selv med kun de 40 millionene ville det trolig være nok til å holde kreditorene unna skifteretten fram til den endelige ankesaken ble behandlet i samferdselsdepartementet.

Ferdigbetalt?
Spals prosessfullmektig Endre Kolbjørnsen i advokatfirmaet Schjødt var ikke kjent med stevningen.– Nei, vi mener ikke at vi er pliktige til å betale noe mer til Sense. Min klient har allerede skutt inn en million dollar og vi vil motsette oss et eventuelle krav, sier han til ITavisen.

Mars-mareritt
Mye av problemet oppsto da hussentralleverandøren Nortel i slutten av februar ønsket ytterligere sikkerhet for sine leveranser. Sense ble kort tid senere nødt til å si opp alle ansatte. Da hadde de ikke fått lønn de siste månedene. Få dager etter anbefaler Teleforvaltningsrådet Samferdselsdepartementet å ignorere Post- og teletilsynets vedtak om fri tilgang til mobilnettet.

Det hele ble for mye å svelge for Spal og en bindende utbetaling på 40 millioner kroner ble stoppet i siste liten. Da hadde ikke ex. styreformann Tamburstuen annet valg enn å begjære selskapet konkurs den 17.mars.

Stikkord: Mobil