Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Nazisider kan brukes på skolen

Nazi-sider på Internett bør ikke sensureres – de kan brukes i undervisningen. Det mener rektor Svein-Egil Haugen ved Karlsøy skole.

nazisme på nett (ill.)

Rektoren tok dette opp under et foredrag på en større lærerkonferanse i Tromsø siste uke, melder lokalavisen ”Tromsø”.

Mot sensur
– Det verste vi kan gjøre er å hoppe bukk over for eksempel nazisider og andre litt lugubre ting. Feier en ting under teppet fortsetter det å leve. Men får vi det fram i lyset, sprekker trollet, sier Haugen til bladet Tromsø.

Rektoren mener lærerne til og med kan bruke nazistiske nettsider i undervisningen.

– Bruke som eksempler
– Det mest vettige en kan gjøre er å gå inn på for eksempel nazisidene. Da kan lærere benytte anledningen til å snakke om nazister, sier rektoren.

Men han poengterer at lærerne selv ikke bør ta initiativet til å lete frem lugubre sider.

– Bare hvis elevene oppdager en slik side bør lærerne får det fram i lyset, sier Haugen.

Sensurkritikk
Rektoren viser til at det i dag finnes flere programmer som kan sensurere hva man skal få tilgang til via Internett.

– Men de er satt opp av private firma i USA, og tar altså utgangspunkt i deres etikk og hva de mener bør sensurers, sier Haugen.

Han mener sensur av alt på Internett både er umulig og etisk forkastelig.

– Elevene må ha en etikk innebygd slik at de kan forholde seg til alt de møte på Internett. Sensur vil gå ut over etikkundervisninga, mener rektoren.