Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Palm får norsk partner

Palm har inngått en partnerskapsavtale med Itegra om distribusjon av håndholdte pc-er. I tillegg skal partene også samarbeide for å øke kompetansen på bruk av Palm.

Palm V

– Salget av Palm vil øke sterkt fremover, og vi går inn i en periode hvor evnen til å levere kompetanse og forskjellige løsninger for Palm står sentralt, sier Lars Seeberg, ansvarlig for Itegra Distribusjon.

Utvikler kompetanse
Selskapet har satt omtrent 20 personer til å jobbe med aktiviteter knyttet til Palm, og Itegra satser på et nært samarbeid med partnerleddet og kundene. Målet er å få ny teknologi ut i markedet på en slik måte at brukeren forstår nytten og potensialet.

– Vi vil bidra til at lomme-PC-en blir oppfattet og brukt som noe mer enn en vanlig filofax. I dag kan ulik programvare som brukes internt i bedriften installeres i Palm`en, men for at slike løsninger skal bli implementert kreves det kompetanse, sier Lars Seeberg i en pressemelding fra Palm Computing.

Skal vokse
– Itegra har lang erfaring og en bred kompetanse som vi vil dra nytte av for å vokse på det norske markedet, sier Benny Donnerstad, ansvarlig for Palm Computing i Norden.

I dag har Palm en total markedsandel på ca 70 prosent på markedet for håndholdte pc-er, og har i løpet av det siste året også hatt en sterk vekst på det norske markedet.