Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Webstudier på høyskolenivå

Banebrytende kaller IT-akademiet tre nye kurstilbud innenfor webdesign, informasjonsarbeid og multimedia som privatskolen nå tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Bergen.

Hyper Island webskole

Studiene starter allerede i januar neste år og vil gi 10 vekttall hver. Ett av de banebrytende elementene som IT-Akademiet legger vekt på i sin pressemelding er at studiene kombinerer tradisjonelle høyskolestudier med kommersielle sertifiseringsmuligheter.

Tre studier
Kreativ Webdesignstudiet gir en grundig innføring i det å planlegge, utforme og bygge opp profesjonelle websider. Dette handler om design og kreative løsninger.

Multimediaproduksjon er det andre studietilbudet. Dette er et praktisk studium som setter studentene i stand til å planlegge, utforme og bygge opp profesjonelle multimediaproduksjoner.

Informasjonsarbeid kalles det tredje nye studietilbudet som gir kompetanse til å planlegge, utforme og produsere visuelle produkter. Studiet legger spesiell vekt på de karakteristiske trekkene ved forskjellige publiseringsmåter, elektronisk, papirbasert og krysspublisering.

HiB er ansvarlig
Alle studiene har påbygningsmuligheter slik at studentene dermed totalt oppnår 20 vekttall.

Det er Høgskolen i Bergen som har det faglige ansvaret for grunnkursene. Det vil si at Høgskolen står for godkjenning av forelesere, oppnevner sensorer og godkjenner eksamen. Undervisning og teknisk gjennomføring er lagt til IT-Akademiets forskjellige enheter.

Klasserom og web
Allerede fra januar 2000 vil studiene tilbys ved flere av IT-Akademiets studiesteder.

Fra høsten av vil dette utvides til å omfatte enda flere av IT-Akademiets nærmere 30 studiesteder rundt omkring i landet.

Studiene er ikke utelukkende webbasert. Klasseromsundervisning utgjør en del av opplegget. Dette følges opp med et webbasert undervisningsstøttesystem som er utviklet av IT-Akademiet.

Trenger ikke forkunnskaper
Studiene har en varighet på ett år på kveldstid, opplyser adm. direktør Bjørn Gjølme i IT-akademiet til ITavisen.

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper. ”Generell studiekompetanse” er kravet som stilles og IT-Akademiet har rullerende opptak. Det er med andre ord ingen søknadsfrist.

Studieavgiften er på 44.200 kroner.