Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telianor Mobil verd 200 milliarder

Mobiltjenestene til Telianor er alene verd 200 milliarder kroner, hvis vi sammenligner med Europolitan. Det betyr at Norge og Sverige sitter på en enorm pengesekk ved eventuell privatisering.

Telianor

Dette betyr også at de verdianslagene som samferdselsministerne i Norge og Sverige har fått fra sine finansielle rådgivere, ligger er langt under den reelle verdien på selskapet.

Noen flere kunder
Den svenske mobiloperatøren Europolitan er notert på Stockholm-børsen. Selskapet, som er en av tre svenske operatører, hadde 30. september en børsverdi på 36 milliarder svenske kroner og hadde samtidig 789.000 kunder. Til sammenligning har Telenor Mobil 2.000.000 kunder i Norge, mens Telia Mobitel har 2,5 millioner svenske kunder.

Man kan altså gå ut fra at kundegrunnlaget for de to fusjonerende mobilselskapene i dag er 4,5 millioner. Hvis vi da regner etter Europolitans verdi pr kunde blir totalverdien om lag 205 milliarder kroner.

NetCom mindre verd
Hvis man tok en tilsvarende undersøkelse med NetCom som sammenligningsgrunnlag, vil verdien kun være 100 millioner kroner basert på NetComs kundegrunnlag og børsverdi.

Men også det er nok til at man kan anslå at totalvirksomheten for hele Telianor er betydelig høyere enn de 300 milliardene som man offisielt regner med.

Kun Norge og Sverige
Dette verdianslaget gjelder kun mobilvirksomheten i Norge og Sverige. Verdien ville også bli langt høyere hvis man også tok med de utenlandske mobilaktivitetene i regnestykket.

Telenor og Telia er engasjert i mobilvirksomhet i en rekke land både i Europa og resten av verden.

Kursen har steget
Det er også verd å huske at Europolitan er notert på Stockholm-børsen, hvor IT-aksjene har gått til himmels i det siste, og hvor det ville være naturlig å notere den fusjonerte mobilvirksomheten.

Men man skal også huske på at Europolitans verdi ble beregnet den 30. september, før det store IT-rushet startet i Stockholm. Og man skal også huske på at Europolitans hovedeier, Vodafone, sitter på 70 prosent av aksjene og at det er med på å redusere interessen fra andre investorer.

I så måte er situasjonen identisk med den man vil få i Telia og Telenor, hvor man jo vil ha betydelig statlig eierskap fremover.

Mobil er interessant
Det er nettopp Vodafones forsøk på uvennlig oppkjøp av Mannesmann som har gjort det interessant å se på verdien av Telianor Mobil. Det er imidlertid vanskelig å sammenligne med Mannesmann, siden det også finnes andre verdier i det gamle, tyske konglomeratet.

Men det er mobildelen som har vakt Vodafones interesse, og meningen er å selge ut de andre divisjonene hvis Mannesmann blir overtatt.

Stikkord: Mobil