Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Slik får du digital signatur

Å få lov til å undertegne med digital signatur er ingen enkel sak. Først må du sertifiseres. Det er det bare Telenor Bedrift, Posten SDS og Strålfors som kan gjøre.

digital signatur (tegning

Blant de innvidde går de tre sertifikatutstederne bare under benevnelsen “tiltrodde tredjeparter”, eller TTP-er, sånn for enkelthet skyld. Til sammen har de tre TTP-ene hittil gitt nærmere 4.000 nordmenn muligheten til å undertegne elektroniske dokument med en digital signatur.

Lokal identitet
Eierne av de digitale signaturene er enten sertifisert direkte av en av de tre TTP-ene. Fra 1. desember vil de kunne få godkjent sine digitale signaturer også overfor brukere som er sertifisert av de to øvrige.

De fleste som har adgang til å undertegne med digital signatur har imidlertid en “lokal” identitet, utstedt av en bedrift som igjen er sertifisert av en av TTP-ene.

Intern løsning
– Mange større bedrifter vurderer en slik intern løsning. Den er enklere å administrere, men fungerer kun i et lukket system. Medarbeidere som har behov for sikker dokumentutveksling eksternt, vil derfor måtte sertifiseres direkte av en av TTP-ene. Bare på den måten vil eksterne samarbeidspartnere kunne stole på at sertifikatet er utstedt på grunnlag av felles sikkerhetskriterier, sier produktsjef Bjørn Søland i Telenor Bedrift til ITavisen.

Nå håper leverandørene at kryss-sertifiseringen av de tre TTP-ene vil inspirere flere til å ta i bruk teknologien.