Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Radioaksess er nytt alternativ

KOMMENTAR: Radioaksess seiler opp som et nytt alternativ for bredbånds telefoni og data. Ansv. redaktør i ITavisen, Arne Joramo (bildet), ser på hvem, hva og hvor.

Joramo, Arne(lurer?)

Post- og teletilsynet (PT) har utlyst konsesjoner på lokal radioaksess i tre ulike bånd. To av disse er velegnet for bredbånds telefoni og data. Den siste framfor alt til TV-distribusjon.

Mange konsesjoner
16 ulike selskaper har søkt konsesjon. Hvor mange konsesjoner PT vil dele ut er uklart, men det antydes fire i 26 GHz-båndet, fem i 38 GHz-båndet og fem i 40 GHz-båndet (TV).

Dette kommer i tillegg til de tre lisensene som alt er delt ut i 3,5 GHz-båndet. Det er helt på det rene at noen av søkerne bare ønsker å bygge ut regionalt i tre-fire byer, mens andre lover utbygging i 20-30 byer/tettsteder.

SMB-markedet
Det dreier seg i hovedsak om bredbånds radioaksess med i første rekke SMB-markedet som målgruppe. Senere også avanserte privatkunder.

Den store søkermassen indikerer at mange selskaper ser et betydelig marked i radioaksess og at det raskt vil kunne bli et alternativ for mange bedrifter.

Hva med Telianor?
Konsesjonstildelingen vil skje før 1. februar og de første kommersielle tilbudene vil være på markedet alt kommende høst. Vi har lenge hevdet at det ikke bare er kabel som utgjør et aksessalternativ til Telenors kopper, men også radioaksess. Søkerinteressen vitner om at så er tilfelle.

Her har telemyndighetene en virkelig stor mulighet til å styrke konkurransen og bryte aksessmonopolet. Et delikat spørsmål er selvsagt om Telianor skal gis tilgang til å tilby radioaksess også. Nettopp prinsippet om at de bare skal ha en aksessvei inn til privatkundene var avgjørende for EU-kommisjonens krav om å selge ut kabel-TV-virksomheten.

Nå vil selvsagt Telianor hevde at det her dreier seg om bedriftsaksess. Og det er riktig i første omgang, men for hjemmekontorer og VPN vil garantert radioaksess være et alternativ om et par år. Telianor har søkt konsesjon i alle tre bånd slik at her finnes det også pragmatiske løsninger for telemyndighetene.

Nye konstellasjoner
Dersom PT vil, kan de spre konsesjonene på ulike selskaper i ulike bånd og de kan teoretisk da dele ut et tosifret antall konsesjoner.

Det som forkludrer saken betydelig er at søkere som ElTele, Enitel, Jernbaneverket, Telenor Avidi og UPC alle kan komme til å befinne seg i nye konstellasjoner tildels med hverandre.

Bra med nye aktører
For nett med bred tilnærmet landsdekkende bydekning peker det seg ut noen få søkere. Det er Telenor, NetCom, Enitel, Tele2, ElTele i ny konstellasjon, Jernbaneverket, Braodnet og Formus.

Vi kjenner ikke planene til alle søkerne, men f.eks. amerikansk eide Formus har søkt om utbygging i 23 byer, deriblant Tromsø, Harstad, Narvik og Steinkjer.

De opplyser at en slik utbygging vil koste et tresifret antall millioner i grunninvestering. Formus har allerede radioaksesskonsesjoner i flere europeiske land. Det samme har Broadnet med blant annet AT&T og Microsoft på eiersiden.

Det er særs spennende at nye teleaktører med styrke som disse to, ønsker å satse på det norske markedet. Det bør applauderes.

Regionale løsninger
Nera har søkt i alle kategorier, men vil ikke bli teleoperatør i bred skala selv. Små selskaper som Kvalito IT, Power Tech og Netpower International kan ikke forventes å ha styrke til bred landsdekkende utbygging og de satser vel helst på begrensete regionale løsninger skulle vi tro.

PÅ TV-siden er det interessant å se at Kinneviks Modern Times Group og NBBL er blant søkerne. Boligkooperasjonen har med andre ord ambisjoner om å bli egen teleoperatør iallfall på eiersiden.

Stort spenn
Formus kan fortelle at de ønsker å tilby båndbredder fra 512 kbit/s til 600 Mbit/s. Med andre ord et stort spenn fra det en privat VPN-aksess krever til store konsernbehov. Båndbredden som kan tilbys vil forøvrig reguleres etter antall konsesjoner.

Denne konsesjonstildelingen vil i første rekke ha betydning for konkurransenivået og tilbudet på SMB-markedet, men også i neste omgang på den mest avanserte delen av privatmarkedet.

Stimulerer konkurransen
Stimulering av telekonkurransen bør være ledetråden for tildelingen. Og det betyr størst mulig spredning blant de av søkerne som har troverdige opplegg og styrke nok til å oppfylle kravene.

Av søkerlista kan vi ikke skjønne annet enn at det er iallfall 9-12 seriøse og sterke søkere.

Stikkord: Mobil