Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telenor flinkere enn Telia

Konsernsjef Tormod Hermansen (bildet) i Telenor/Telia forsvarer verdifastsettingen med 40 prosent til Norge og 60 prosent til Sverige: Telenor har vært flinkere enn Telia!

Hermansen (smiler)ny
Hermansen framholdt dette i sin tale på et møte i Polyteknisk forening tirsdag kveld, der han tale over temaet ”Telenor som industrielt lokomotiv – sterkere etter fusjonen”.

– Vanskelig for svenskene
Hermansen kom inn på medialekkasjene fra svensk hold, der ikke navngitte personer tok til ordet for mer verdier til Sverige – etter en 70 – 30 prosentfordeling.

Hermansen omtalte dette som ”lekkasjer fra talsmenn som åpenbart hadde andre hensikter enn fusjon”.

– Det har nok vært vanskelig for enkelte å godta en verdifordeling på 60/40. Dette innebar at de underliggende verdier i Telenor var større enn det omsetningen i Telia skulle tilsi at verdien på det svenske selskapet var, sa Hermansen.

Presiserte likeverdighet
Telenor/Telias konsersjef ble spurt av rektor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI om dette 60/40-tallet også kom til å bli måltallet for hvordan de forskjellige virksomhetene i selskapet skulle plasseres.

Hermansen benektet imidlertid dette.

– Det vil relativt sett bli om lag samme ressursbruk og samme aktiviteter i de to landene som før fusjonen, svarte konsernsjefen.

– Sliter med hovedkontorer
– Men, fortsatte Hermansen, vi sliter fortsatt med plasseringen av noen av hovedkontorene.

Disse hovedkontorene er spesielt virksomhetene for mobil og Internett.

Stikkord: Mobil