Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Frikjent for barneporno

I en ankesak av stor prinsipiell betydning er den tyske eks-direktøren for CompuServe frikjent for å ha strafferettslig ansvar for å ha spredt barneporno på nettet.

Felix Somm ble i 1998 dømt til to års betinget fengsel og en bot på nesten en halv million kroner for ikke å ha blokkert muligheten for spredning av barneporno via CompuServes Internett-servere..

Arrestert
I en mye omtalt aksjon i 1995 gjennomførte tysk politi omfattende razziaer og fikk stengt en rekke nettsteder, angivelig fordi disse ga tilgang til barnepornografi. CompuServe sine servere ga aksess til disse nettstedene og den tyske direktøren ble holdt ansvarlig. Dette skriver BBC.

Frikjent
Dommen som falt i mai 1998 er nå endret og Somm frikjent.
I de nye domspremissene heter det i følge BBC at CompuServe ikke hadde teknologi til å blokkere aksess til disse hjemmesidene, og at staten like godt kunne tiltalt eieren av transportnettet som ble brukt, i dette tilfellet Deutsche Telecom.

Konkurranse
Så langt domspremissene. BBC spekulerer imidlertid i om det bak utfallet av anken ligger andre og mer samfunnsorienterte årsaker til frifinnelsen.

Siden 1998 har det bredt seg en erkjennelse av at IKT generelt, og Internett spesielt, vil ha stor økonomisk betydning for fremtidens Tyskland og Europa med hensyn til handel, sysselsetting etc.

En for streng rettspraksis i forhold til redaktøransvar i enkelte stater vil kunne føre til at investorene og den kompetente arbeidskraften vil sky disse landene til fordel for andre hvor rettspraksis er mildere. En for streng praksis i forhold til tjenestelevereandørene vil kunne sette den enkelte stat tilbake i konkurransen. Dette er den virkelige begrunnelsen for Somms frifinnelse, mener BBC.