Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Elektroner likestilles papir

Utkastet til en ny lov som likestiller elektroniske dokumenter med papirbaserte avtaler, blir ventelig sendt ut på høring like over nyttår. Loven kan tidligst tre i kraft sommeren 2001.

Det var Jens Nørve, rådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, som sa dette under et seminar i regi av Forvaltningsnett-samarbeidet i Oslo onsdag.

Det er et EU-direktiv med krav om juridisk likestilling av elektroniske signaturer med papirbaserte avtaler som er bakgrunnen for det pågående utredningsarbeidet.

Ikke helt papirløst
En slik lov vil gjelde for både offentlig og privat sektor. Den vil imidertid ikke likestille elektroniske dokumenter og papir på aboslutt alle områder. På noen områder vil det fortsatt være nødvendig med papir, sier Thomas Aalby-Myhr, rådgiver i Nærings- og handelsdepartementet.

Gjennomgang
Hvilke unntak som vil bli innført, er det for tidlig å si noe om, foreløpig. En omfattende kartlegging av juridiske hindre for full likestilling av de to mediene pågår nå for fullt i departementene. Sentrale lover, inkludert den nye Finansavtale-loven, Avtale-loven og Forvaltningsloven blir gjennomgått.

Det norske lovverket vil bli sammenholdt med tilsvarende lovverk som er under utarbeidelse i Sverige og Danmark.

Stikkord: Mobil