Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Krever Mobil og IP Norge

Fredag 19.november kommer landsstyret i EL & IT Forbundet etter all sannsynlighet til å vedta en IKT-politisk uttalelse som vil kreve forretningsområdene Mobil og Internett til Norge i det fusjonerte ”Telianor”.

– EL & IT Forbundet anser det som urimelig at forretningsområdene Internett og Mobil i det fusjonerte ”Telianor” legges il Sverige, sier forbundssekretær Henning Solhaug til ITavisen.

Solhaug begrunner dette med at intensjonsavtalen klart og tydelig konkluderer med at de viktigste forretningsområdene skal fordeles mellom de to landene.

– Når et så vesentlig og viktig forretningsområde som Nettverk er lagt til Sverige, bør vi få de to nevnte områdene , slår Solhaug fast.

Signal til LO
Solhaug sier også at forslaget er ment som et signal til LO sentralt, Samferdselsdepartementet og regjeringen om støtte til i arbeidet for å få til en balansert lokalisering av forretningsområder i det nye selskapet.

Solhaug sier også at han forventer at EL & IT Forbundets mening blir lyttet til i denne sammenhengen.

– Vi er klart det største fagforbundet i det nye selskapet i Norge, sier han.

Ikke svensk-norsk konflikt
Forbundssekretæren regner heller ikke med at det vil bli noen stor konflikt med den svenske delen av fagbevegelsen i dette spørsmålet.

– Også de svenske fagforbundene har akseptert intensjonsavtalen, sier han, selv om han også ser at det er naturlig at fagbevegelsen i Sverige slåss for sine interesser og at det derfor lett kan oppstå uenighet om sentrale lokaliseringsspørsmål. Både svensk og norsk næringsliv har behov for de lokomotivene som forretningsområdene Mobil og Internett vil utgjøre.

– Vi er ikke glad for at vi er uenig med svenskfagbevegelse på noen sentrale punkter, blant annet om hvor viktige forretningsområder skal lokaliseres, men vi ser på dette som et utgangspunkt for å nå frem til enplattform for felles holdninger, sier Solhaug.

Advarsel fra IKT
Til slutt kommer Solhaug med en liten advarsel:

– Det er lagt frem et forslag som skal vedtas på Landsstyremøtet 19. november. Vi hadde ikke gjort dette om vi ikke hadde trodd det ble vedtatt, men forslaget skal altså gjennom en demokratisk prosess, og utfallet er ikke gitt.

Stikkord: Mobil