Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Drakamp om norsk nødnett

Norge trenger et landsdekkende radiobasert nett for alle nødtjenester. Foreløpige beregninger viser at det vil koste 2,1 milliarder kroner, men mange frykter nærmere fire milliarder kroner.

Politidame

– Prisen er veldig avhengig av ambisjonsnivået, spesielt sikkerhetsnivået. Foreløpige beregninger viser at det offentlige nødnettet vil koste 2,1 milliarder kroner å bygge og et sted mellom 64 og 133 millioner å drive hvert år, sier prosjektleder Tor-Helge Lyngstøl.

– Endelig kostnadsberegning med forslag til hvem som skal eie og drive nettet vil vi fremme høsten neste år med sikte på de første bevilgninger over statsbudsjettet for 2002, fortsetter han.

Lyngstøl leder en arbeidsgruppe på fire personer i Justisdepartementet som utelukkende arbeider med dette spørsmålet. I tillegg benytter de innleide konsulenter.

Politisk drakamp
Nødnettet skal dekke behovene til Forsvaret, politiet, helsevesenet, brann og muligens også el-forsyning. På et Tetra-seminar i Oslo nylig, som samlet over 200 deltakere, kom Forsvaret med et sterkt utspill.

– Vi mener oss fullt i stand til å bygge og drive et nødnett for hele Norge. Vi har erfaring i å drive radionett med høyt sikkerhetsnivå. Vi samarbeidet blant annet med Telenor i Kosovo med ypperlig resultat. Forsvaret er beredt til å påta seg oppgaven med å bygge og drive et landsomfattende nødnett, sa adm. direktør for Forsvarets tele- og datatjeneste, Walter Langrud i en paneldebatt på seminaret.

Motsatt av England
Langrud tok sterkt til orde for statlig både eie og drift. Det er stikk motsatt av hva man har gjort i England. Ray Ginman fra Home Office i UK orienterte om arbeidet med et nødnett i England.

Der lyste de ut nettet på anbud og fikk bare ett tilbud fra et konsortium som kaller seg Quadrant og består av BT, TRW, Motorola og Nokia. Det engelske nettet ser ut til å koste 18 milliarder kroner.

I Sverige jobbes det også aktivt med et tilsvarende prosjekt. Mye tyder på at svenskene vil velge en modell med statlig eie og privat drift.

Mulig UMTS-nett?
Telenor er selvsagt også meget aktive i dette spillet. Og der i gården utelukker man ikke at GPRS og UMTS vil kunne representere en bedre løsning enn Tetra i 2002-2003 når nettet skal bygges.

De tre grunnleggende kravene til et nett for nødtjenester er prioritet, alltid oppkoplet og lukket brukergruppe. Det er ikke utenkelig at GPRS og UMTS kan tilby det.

Mandatet til gruppen i Justisdepartementet er imidlertid spesifikt å utrede et Tetra-nett. De har ingen enkel jobb. De har hele sju ulike departementer å forholde seg til.

Stikkord: Mobil