Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Internett via strøm for dyrt

BERGEN: Da ElTele-gruppen i vår vedtok å legge strømnett-planene på is, var det fordi selskapene fryktet at satsningen skulle føre til et akkumulert underskudd i milliardklassen den kommende 12-årsperioden.

strømnett.gif
I verste fall risikerte ElTele-gruppen å pådra seg et akkumulert underskudd på 4,4 milliarder kroner fram til 2011.

I beste fall ville selskapene få et udekket kapitalbehov på bare 1,5 milliarder som følge av strømnett-satsningen.

Det framgår av evalueringsrapporten som lå til grunn for beslutningen, og som Telecom Revy/ITavisen har fått referert utdrag fra.

Svindyrt
Satsningen forutsatte at selskapene måtte grave fiberkabel fra nettstasjonene og ut til det eksisterende stamnettet. En realisering av planene krevde investeringer på rundt to milliarder kroner i ny infrastruktur.

I tillegg kom samlede driftsutgifter på mellom 3,7 og 5 milliarder kroner gjennom den tolv år lange anleggsperioden.

Til sammenligning presenterte den bergenske teleleverandøren Nera nylig en skisse til et landsdekkende bredbåndsnett basert på fiber, radio og satellitt, til en kostnad av fem milliarder kroner.

Konservativt
Anslagene over framtidige driftsinntekter som ligger til grunn for evalueringsrapporten, er svært forsiktige.

Flere alternative scenarier ble presentert, basert på at gjennomsnittskunden betaler 4.500 kroner årlig for Internett- og telefoni. I det verste alternativet måtte man ha doblet inntektene, for å oppnå ønsket avkastning på investeringene.

I beste fall kunne man ha klart seg med å øke inntektene med 50 prosent.

Måtte ha knallvekst
Det ble forutsatt at ElTele som følge av investeringene vil kunne øke abonnementsmassen fra 6.300 til rundt 200.000 brukere over 12 år. Da ville selskapene ha håp om å kunne hente inn 4,35 milliarder kroner i driftsinntekter gjennom hele perioden.

Det var verstefallsscenariet som vant gjennomslag i ElTele-ledelsen. Det mest optimistiske ble avfeid som fullstendig urealistisk.

Noen hadde tro
Mindretallet i evalueringsutvalget hevdet at strømnett-satsningen ville bli lønnsom dersom teleselskapet kombinerte sine behov med andre interessenters.

Velger man å gjøre felles sak med netteierne, altså energiselskapene, vil det være mulig å oppnå samme resultatet kun ved å oppgradere eksisterende kopper- og fibernett ut til stamnettet.

Klarer man i tillegg å forene interesser med ulike tjenesteleverandører, som internettleverandører, vil de nødvendige investerings- og driftskostnadene kunne deles på enda flere.

Lynrask
Strømnettsatsningen var basert på at maksimum båndbredde i starten utgjorde en til to Mbit per sekund, for deling på flere samtidige brukere.

Håpet var å kunne øke denne vesentlig i løpet av relativt kort tid.