Hopp til navigasjon Hopp til innhold

IT-jyplinger ypper seg

Egroup og konsernsjef Morten Haukaas (bildet) hevder de er intet mindre enn Norges største etablering innen IT i 1999.

Haukaas, Morten
”Egroup ASA er med sine 151 ansatte den største etablering innen den Norske IT-sektoren i 1999”, skriver selskapet en pressemelding.

Egroup har nylig hentet inn kapital gjennom én emisjon rettet mot de ansatte og én emisjon rettet mot NorgesInvestor II AS og Annexstad Hartvig Wennberg AS.

Egroup ASA hevder de dermed er finansielt solid og at de har en god kapitalbase for videre ekspansjon.

Eierforhold
Etter emisjonen eier de ansatte ca. 66 prosent av aksjene. Forpliktet innskutt kapital fra eierne utgjør ca. 39 millioner kroner.

Sammen med annen finansiering disponerer Egroup totalt ca. 80 millioner kroner til sin etableringsfase.

Egroup melder at de allerede har god etterspørsel etter sine konsulenttjenester.

”En god forventet inntjening koblet med solid finansiering sikrer grunnlag for utvikling av nye tjenestekonsepter innen kunnskapsforvaltning, internett- og intranett teknologi, e-handel og driftsløsninger”, heter det i pressemeldingen.