Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Bank på mobil i Norge

EDB Novit, som leverer banksystemer til flere norske banker, kan nå også tilby banktjenester på mobiltelefon – via WAP (Wireless Application Protocol)

EDB Novit lanserer nå et tilbud til bankmarkedet for bruk av håndholdte WAP-enheter slik som mobiltelefoner og små datamaskiner.

Gjennom spesielle sikkerhetsmekanismer og kommunikasjonsprogrammer vil det nå være mulig å utføre de samme tjenestene over en mobiltelefon som via internettbanken, heter det i en pressemelding fra EDB Novit.

Betale via mobil
EDB Novit utnytter nå denne teknikken for å gi nettbankbrukere tilgang til banktjenester over mobilnettet. I første omgang omfatter dette i tillegg til det å få ut kontostatus og transaksjoner, også overføring mellom egne konti og betaling av regninger. Etter hvert vil tjenestespekteret utvides til andre informasjonstjenester og handelstjenester som aksje- og fondshandel.

EDB Novit vil etter hvert som WAP og programvare kommer ut på markedet tilby sine kundebanker denne tjenesten. Bankene vil i sin tur kunne tilby bruk av disse nye kanalene til sine kunder.

Brukervennlig
Denne løsningen er en videreføring av internettbankløsningen og den SMS-baserte mobilbanktjenesten som EDB Novit også har utviklet. Novit mener at brukeren vil en WAP-basert tjeneste som enklere og mer brukervennlig.

De begrunner det med utstrakt bruk av menyer og ledetekster – i motsetning til ved SMS hvor man er avhengig av å huske formatene på de meldingene man skal sende til banken.

I tillegg til mobiltelefonen, er de mobile banktjenestene nå også tilgjengelige på maskiner som Palm, PSION (Epoc) og etter hvert vil de også komme til Windows CE-maskiner.

Stikkord: Mobil