Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Grundig bok om Y2K

I den grad det ikke er for sent å ta fatt på problemene med overgangen til et nytt årtusen, kan boka År 2000 – Tilpasning og forholdsregler mot IT-svikt være et nyttig hjelpemiddel.

Nettbok

Boka kan kanskje være et godt sted å begynne for de 77 kommunene som har fått i pålegg fra Statens Helsetilsyn å bedre beredskapen i forhold til År 2000.

Ta forholdsregler
Bokam, som er skrevet av Dag Kristen Stadheim, er en grundig innføring i problemene omkring Y2K. Stadheim opplyser om hvordan organisasjoner, bedrifter og andre virksomheter best kan ta sine forholdsregler mot farene som truer.

Stadheim understreker at alle bør gjøre dette, men begynner med begynnelsen og gir en oversiktlig beskrivelse av hva problemet med år 2000 innebærer.

Han kommer inn på problemenes art og omfang og hvilke gjenstander og tjenester problemstillingen gjelder. De mer teknologiske aspektene drøftes i et utførlig kapitel om teknisk tilpasning.

Mer enn teknologi
Y2K handler imidlertid om langt mer enn teknologiske problemstillinger. Stadheim drøfter også juridiske, økonomiske og kontraktsmessige sider ved Y2K.

Dette burde være nyttig lesning for alle bedriftsledere som ennå ikke har kommet i gang med å ta syndromet på alvor.

Offentlig og privat
Her drøftes det hvordan en bedrift kan ta sine forholdsregler for å ivareta egne krav og unngå ansvar, rettigheter og plikter i forbindelse med utbedring av problemene og ikke minst kommer Stadheim med opplysninger om forsikringsmessige forhold som burde være nyttig kunnskap for så vel arbeidsgivere som bedriftsledere.

Forholdene Stadheim diskuterer gjelder for offentlig så vel som privat sektor.

Nyttig huskeliste
År 2000 – Tilpasning og forholdsregler mot IT-svikt vil kunne fungere som en nyttig huskeliste for alle som må vurdere behovet for å sette i gang tiltak mot problemer som kan oppstå som følge av Y2K.

Boka er omfattende og grundig, kanskje til og med noe omstendelig, men den vil så absolutt gjøre nytte for seg for den som, selv på et så sent tidspunkt som oktober 1999, vurderer å sette i gang med tiltak for å beskytte seg mot ”milleniumsbuggen”.

Bokfakta:
Dag Kristen Stadheim
År 2000 – Tilpasning og forholdsregler mot IT-svikt
Tano-Aschehoug
Oslo 1999, 340 sider