Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Tjener rått på Telenor-aksjer

Aksjesalget ved børsnoteringen av Telia/Telenor blir det største som noen gang har skjedd i Norden, og bankene tjener milliardbeløp.

Fusjonen1

Også i europeisk målestokk er aksjesalget ved børsnoteringen av det svensknorske selskapet av de største som har blitt gjennomført.

Nordiske banker
Den norske og den svenske staten har pekt ut bankkonsortiet som skal stå for børsnoteringen av Telenor og Telia. De utpekte nordiske bankene er DnB Markets, Carnegie og Enskilda Securities.

Sverige skal eie 60 prosent og Norge 40 prosent av det fusjonerte teleselskapet. Ifølge en avtale som partene til slutt ble enige om, skal en tredjedel av aksjene i selskapet selges ut.

Dette salget skal skje i løpet av 18 måneder etter børsintroduksjonen. Sverige og Norge skal etter aksjesalget sitte igjen med en tredjedel hver.

Over en milliard
I første runde skal 20 prosent av aksjene selges ut. Om vi går ut i fra at selskapet blir verdsettes til 300 milliarder kroner, er det altså aksjer for 60 milliarder som skal selges ut.

Investeringsbankene får 1,5 prosent av beløpet som kommer inn, noe som vil gi godt over en milliard kroner i fortjeneste.

Det beregnes at omtrent halvparten av aksjene vil havne i de nordiske landene, og det vil ikke bli gitt rabatter til privatpersoner.

Stikkord: Mobil