Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Nettbanken blir voksen

Internett er i ferd med å bli akseptert av vanlige bankkunder. På ett år er antallet brukere mellom doblet og firedoblet. Og veksten er ventet å bli like stor til neste år.

Bankuttak

Bankene er nå inne i en konsolideringsfase. Dette skyldes dels begrensningene som myndighetene har satt i forbindelse med overgang til neste årtusen, delvis at bankene girer om for å takle at nettbankene er kommet for å bli, og ikke lenger er rene prøveprosjekt.

Markedsført
Sparebanken Nor har i dag 40 000 kunder som bruker Internett. Dette er nesten en firedobling på ett år.

– Det er to grunner til denne økningen, – rent bortsett fra at nettbank er veldig greit å bruke.. Den ene er at vi har fått inn mellom fire og fem tusen nye kunder etter fusjonen med Gjensidige. Det andre er at vi har gått ut litt mer offensivt og markedsført tjenestene, sier Kenneth Bull i Sparebanken Nor, som er kanalkoordinator for Internett.

Han ser ikke bort fra at antall nettkunder kan ha øket til 100.000 ved slutten av år 2000.

Kraftig vekst
K-bank har om lag tre tusen flere nettkunder enn Sparebanken Nor.

– I overkant av 40.000 kunder av våre kunder har sagt ja til å betale regninger over Internett, sier markedsansvarlig Marius Dybdahl i K-bank.

– Røft anslått er det ti prosent av bankens kunder som bruker nettet. Vi har økt med over 100 prosent hittil i år. Dette er et produkt som er i kraftig vekst, og som også har et stort potensial, sier Dybdahl.

– Jeg ser ikke bare andre banker og nettbanker som konkurrenter. Det er mange andre alternative tilbud, som for eksempel telegiro og brevgiro. Vi ser nå at nettbank er den tjenesten som vokser mest. Sammenlignet med brev- og telegiro gir Internett mye bedre tilgang og kontroll over økonomien din ved å få det på skjerm, sier Dybdahl.

Konsentrasjon
– Jeg tror vel at de nærmeste årene kommer bankene til å konsentrere sin virksomhet og at mange kunder kan klare seg meget godt bare med nettbank, sier Kenneth Bull i Sparebanken Nor.

– Vårt filialnett er utrolig viktig, men Internett vil ta over for mange rene banktjenester. Derimot tror jeg at finansiell rådgivning blir viktigere for filialene, sier han.

Solid filosofi
– Kan en vente at forretningsbankene vil gå inn på forbrukermarkedet med sine Internett-tjenester?

– Tvilsomt. Det vil bryte med den enkelte banks filosofi, som igjen vil være solid forankret i ledelsen, sier Bull.

Endring
Banknæringen har endret seg kraftig. For 20 år siden gikk alle transaksjoner via bankens ekspedisjon. Nå går om lag 10-15 prosent av transaksjonene over skranken, og tallet faller stadig.

Forbrukerrapporten regner med at dette tallet om få år synker under fem prosent. Det innebærer at stadig flere filialer legges ned, og at de ansatte i banken får endret sine arbeidsområder.

Flere tilbyr nett-tjenester
Ved årsskiftet ga om lag halvparten av landets 140 banker muligheten for å betale over Internett. Siden da er antallet nettkunder trolig fordoblet, og det vil presse stadig flere av bankene over på Internett.