8850 Nokia (to stk.)

Annonse


Kontantkunder får nytt nummer

8850 Nokia (to stk.)

Konflikten rundt Telepluss sin ”callback”-tjeneste kan bli langvarig. Selskapet vil ikke gi seg uten sverdslag.

Nytt nummer
– I første omgang vil vi gi kundene nye numre som de kan ringe til for å unngå ekstra betaling, men vi håper på at de to aktørene etter hvert vil respektere telemyndighetene, sier markedsdirektør Lars Martinsen i Telepluss til ITavisen.

– Men vil ikke NetCom svare med å belaste også disse?

Annonse


– Jo, det vil de nok trolig, men vi vil forsøke å hindre at kundene må lide på kort sikt, sier han til ITavisen.

Martinsen er trygg på at myndighetene ikke vil tillate ”selvtekt” fra duopolistene og at tjenesten er kommet for å bli.

Callback
I dag ringer Telepluss’ kunder et nummer, via f.eks. et NetCom kontantkort og mottar ett opptattsignal. Etter å ha mottatt signalet legger kunden på og blir ringt tilbake med en summetone.

Kunden betaler 2 kroner per minutt til Telepluss, uten å måtte belaste kontantkortet, inntil i går da NetCom vil begynne å ta hele syv kroner for et opptattsignal, i tillegg til femti kroner måneden.

Klagesak
Konflikten begynte ved at NetCom og Telenor stengte for trafikk til Telepluss’ nummer den 21. september, uten å på forhånd varsle Post- og teletilsynet. PT vedtok at mobiloperatørene umiddelbart måtte åpne nettet, inntil saken kunne vurderes formelt.

Både NetCom og Telenor påklagde PTs vedtak og ba om at tjenesten må forbys – med oppsettende virkning – inntil en samtrafikkavtale foreligger.

Telepluss opererer i dag via en samtrafikkavtale med Telenor Nett. NetCom og Telenor mener denne ikke dekker kostnadene ved utgiftene de belastes ved opptattsignalet og mottak av samtale.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse