Foto: Jørgen Berner Ross

Annonse


Tele1 med mobil gjennom NetCom

Foto: Jørgen Berner Ross

Tele 1 Europe, som allerede har en avtale med Telia om videresalg av mobiltjenester, går mot en avtale med NetCom.

Duopole forhandlinger
– Vi forhandler med begge to og håper å komme i havn med en avtale, sier adm. direktør i Tele1 Europe Pål Vegard til ITavisen.

Vegard understreker at det er mye usikkerhet knyttet til stortingsmeldingen om andre aktørers tilgang til mobilnett, som er ventet i november.

Annonse


Post- og teletilsynet ga i fjor Sense tilgang til Telenor Mobils nett, men ble så bremset av daværende Samferdselsminister Odd Einar Dørum. Nå skal temaet gis en endelig behandling i stortinget

NetCom bekrefter
– Vi regner med å være ferdigforhandlet rundt februar. Vi er i samtaler med mellom fem og ti aktører, sier Bjørkum.

Han understreker at det er mange detaljer som må avklares før en avtale kan komme i havn.