Larsson, Stig-Arne

Annonse


Ny toppsjef i Telia

Larsson, Stig-ArneLønnen til den nye Telia-sjefen blir på 3,6 millioner svenske kroner.

Stig-Arne Larsson har tidligere vært finansdirektør i selskapet og viseadministrerende direktør under Jan-Åke Kark.

Samtidig er Marianne Nivert utnevnt til første viseadministrerende for Telia. Marianne Nivert har vært sjef for Telia Nät.

Også i Telianor
Meningen er videre at Stig-Arne Larsson utpekes til første viseadministrerende direktør i det fusjonerte Telia/Telenor, mens Marianne Nivert blir en viseadministrerende nummer to.

Annonse


Denne utnevningen vil trolig skje under styremøtet i Telia/Telenor tirsdag den 19. oktober.

Beholder lønnen
Jan-Åke Kark er utnevnt til ny styreformann i Telia og ble også utnevnt til Chief Corporate Advisor i Telia. Kark skal dele sin tid mellom disse to oppdragene.

Kark beholder sin lønn i Telia som er 5 millioner svenske kroner. Denne lønnen justeres til 5,4 millioner per 1. januar. Kark har ingen bonusordninger.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse