Telia AB

Annonse


Kark skyter tilbake på media

Telia AB

Kark hevder ovenfor ITavisen at hans lønnskrav på 5,4 millioner kroner inklusive bonus slett ikke er urimelig – sett ut fra et internasjonal perspektiv.

Landskamp i media
– Lønnsnivået i Sverige er forskjellig fra Norge. En slik lønn er langt fra topp i Sverige heller. Og i denne bransjen er det internasjonalt slett ikke uvanlig med lønninger for arbeidende styreformenn på mellom 10 og 40 millioner kroner, sier Kark til ITavisen.

Er du overrasket over den fokusen ditt lønnskrav har fått?

Annonse


– Jeg forstår at er en del av den landskampbetonte dekningen som media bedriver. Nei, jeg er ikke overrasket, sier Kark til ITavisen.

Han opplyser at det vil bli forhandlet fram en ny arbeidsavtale med det nye selskapet. Lønnen hans blir således et spørsmål som det nye selskapet må ta stilling til.