NetCom Logo

Annonse


NetCom frykter svenskehandel

NetCom Logo

Ikke alle er like begeistret for fusjonen. NetCom har kanskje størst grunn til bekymring.

Samtrafikk
Er Telianors reduserte samtrafikkostnader mellom Norge og Sverige et problem?

– Ja, det er en utfordring, men så lenge vi får konkurransemessig spillerom vil vi finne løsninger som kan motvirke dette, sier juridisk direktør i NetCom Stein Ove Gordner.

Annonse


Gordner vektla dette i sin prosedyre for EU-kommisjonen, men det var tydeligvis ikke nok til å stoppe fusjonen.

Krever konkurranse
– Det var ventet at fusjonen skulle kreve at åpning av aksessnettene ville bli en betingelse. Maktkonsentrasjonen legger et økt ansvar på myndighetene til å gi grunnlag for virksom konkurranse. Hvis ikke forbrukerne skal lide må det gis spillerom for tunge seriøse utfordrere, sier Gordner til ITavisen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse