Skjeie, Bjørn Ove

Annonse


– Bygg digital motorvei

Skjeie, Bjørn OveSkjeie utfordrer Bondevik-regjeringen til å begynne og bygge et nasjonalt bredbåndsnett: Et digitalt multimedialt hybridnett til fem milliarder kroner, enten i form av satellitt, kabel-TV, telefonnett, radio eller fiberoptiske kabel.

Nera lanserte denne ideen på verdens største telekom-messe, Telecom Genève ’99, sist tirsdag.

– Vi utfordrer Norge slik at alle som ønsker det skal få tilgang til bredbåndsaksess, sier Skjeie.

Utspillet er et forslag til hvordan regjeringen kan følge opp Roger Enoksens forslag om et nasjonalt bredbåndsnett.

Annonse


Flere løsninger
Bjørn Ove Skjeie mener at man må satse på flere typer bredbåndsteknologier. Han tror at et nasjonalt bredbåndsnett må settes sammen av både optiske kabler, xDSL (utnytter kobber), radioaksess, kabel (fjernsyn), satellitt og mobil (UMTS).

– Før bygde vi riksveier i Norge. Nå må vi bygge et digitalt multimedia hybridnett for å løse oppgavene til distriktene, næringslivet og det offentlige, mener Skjeie.

Pris
Nera estimerer at prisen for dette nasjonale datanettet vil bli på totalt fem milliarder kroner, hvor av to milliarder kroner for bakkeinfrastruktur for satellitt, og tre milliarder kroner for radioaksess, xDSL og kabelfjernsyn.

– Dette er bare halvparten av hva Gardermoen kostet, sier Skjeie.

Men andre estimeringer som er gjort viser at prisen kan bli dobbelt så stor, rundt 10 milliarder kroner.

Nera vil imidlertid har Staten med på et spleiselag med privat kapital.

– Staten spiller en viktig rolle i å dra i gang et bredbåndsprosjekt. Men det må også skapes rom for private aktører, sier Skjeie.

Hastigheter
Skjeie og Co tror at et slikt hybridnett kan gi opptil 50 Mbps dataoverføring inn til husstandene og ut opptil 2 Mbps.

– Båndbredden vil bli dynamisk, slik at du vil bare betale for den datavolumet du til en hver tid brukere, sier Skjeie.

Nera tror at kabel og satellitt vil kunne dekke 85 til 90 prosent av befolkningen. De resterende 10 til 15 prosent kan dekkes av LMDS (radio), xDSL (kobber) og fibernett.

– Glem smalbånd
Samtidig som Nera lanserer sin bredbåndsvisjon, advarer Skjeie mot forslag om å bygge ut et digital smalbåndet bakkenett for digital-TV, som nå foreligger i stortingsmeldingen om digitalt fjernsyn (St. meld. Nr. 46/1998-99).

– Slike smalbåndsnett er ekstremt lite egnet for interaktivitet. Bygg heller bredbåndsnett, og få digital-TV på kjøpet, sier Neras adm. direktør.

Skjeie ber derfor staten nå om å utrede utbyggingen av en digital motorvei, samt starte finansiere og være med på å starte pilotprosjekter.

Nera på sin side håper selvsagt på å kunne få ta del i flere av utbyggingsoppgavene på satellittsiden i denne visjon om det norske digitale bredbåndsnettet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse