Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Boligsamvirke vil stoppe UPC

NBBL advarer konkurransetilsynet mot å tillate at UPC får overta Telenor Avidi. Beboerne vil stoppes UPCs forsøk å monopolisere kabeltjenester.

UPC Logo

Siste slaget om Telenors kabler er ennå ikke utkjempet. Selv om UPC fikk gehør for sine argumenter hos EU, kan en forbrukerstorm stoppe selskapet i Norge.

Konkurranse
– Etter vårt skjønn vil et salg av Telenors nett ikke bidra til å styrke konkurransen i telesektoren, spesielt ikke hvis salget skjer til UPC, heter det i brevet til konkurransetilsynet.

Videre heter det:

– Selger Telenor kabelnettet sitt, Telenor Avidi, til UPC, gjør det etter vårt syn slutt på den konkurransen som hittil har vært mellom kabelnettselskapene i Norge. Vi frykter derfor at dette vil medføre dårligere tilbud og økte kostnader for andelseiere i borettslagene.

Forbrukerorgan
NBBL er en landsdekkende medlemsorganisasjon for 102 boligbyggelag som administrerer 245.000 boliger delt over 4.000 borettslag. Et stort flertall av borettslagene er tilknyttet kabelnett.

Stikkord: Mobil