UPC Logo

Annonse


Boligsamvirke vil stoppe UPC

UPC Logo

Siste slaget om Telenors kabler er ennå ikke utkjempet. Selv om UPC fikk gehør for sine argumenter hos EU, kan en forbrukerstorm stoppe selskapet i Norge.

Konkurranse
– Etter vårt skjønn vil et salg av Telenors nett ikke bidra til å styrke konkurransen i telesektoren, spesielt ikke hvis salget skjer til UPC, heter det i brevet til konkurransetilsynet.

Videre heter det:

Annonse


– Selger Telenor kabelnettet sitt, Telenor Avidi, til UPC, gjør det etter vårt syn slutt på den konkurransen som hittil har vært mellom kabelnettselskapene i Norge. Vi frykter derfor at dette vil medføre dårligere tilbud og økte kostnader for andelseiere i borettslagene.

Forbrukerorgan
NBBL er en landsdekkende medlemsorganisasjon for 102 boligbyggelag som administrerer 245.000 boliger delt over 4.000 borettslag. Et stort flertall av borettslagene er tilknyttet kabelnett.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse