Hopp til navigasjon Hopp til innhold

TeleDanmark frykter Telianor

Visedirektør i TeleDanmark, Palle Tolstrup Nielsen (bildet), frykter at samrøre mellom eier og regulatør i forbindelse med Telianor-fusjonen kan skade konkurransen.

Nielsen, Palle Tolstrup

Telianors største nordiske konkurrent frykter dominansen til den nye norsksvenske telekjempen.

Tvilsom dobbeltrolle
– Det er en uholdbar situasjon når det kan reises tvil mellom eier og regulatør, sier han til ITavisen

Han understreker at den danske stats nedsalg av TeleDanmark i forbindelse med børsnotering langt på vei fjerner dobbeltrollen.

Logisk, men problematisk
– Fusjonen er en forretningsmessig logisk kombinasjon, men blir en stor utfordring å implementere. Både Telia og Telenor dominerer i sine hjemmemarkeder og fusjonen vil forsterke denne dominansen, sier Nielsen.

Han peker også på at når en så betydelige konkurrent forsvinner fra begge landene vil det trolig svekke presset på termineringspriser og andre regulatoriske forhold.

Stikkord: Mobil