Annonse


Mega-kontrakt på hjemme-PC

Merkantildata ASA er valgt som leverandør av hjemme-PCer til ansatte i Bergen kommune, Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap (BiR), Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK) og Hordaland Fylkeskommune. Det opplyser Merkantildata via en pressemelding fra Hugin.

Storavtale
Avtalen er den største i Norge i 1999 og har en beregnet verdi på 150 – 200 millioner kroner, avhengig av hvor mange av medarbeiderne som velger å benytte seg av tilbudet.

Omlag 40.000 arbeidstakere får mulighet til å ta del i avtalen. Avtalen omfatter leveranse av Compaq Presario PCer, HP- og Lexmark printere, Microsoft software og opplæring, brukerstøtte og prosjektledelse fra Merkantildata.

Betingelser
På bakgrunn av det meget store volumet har Merkantildata kunnet gi gunstige priser. I henhold til de mulighetene som Skattedirektoratet gir for hjemme-PC ordninger trekkes de ansatte som inngår avtalen i bruttolønn.

Annonse


Med de betingelser som er oppnådd medfører dette at belastningen på nettolønnen for den enkelte blir ca 12.000 kroner, skriver Merkandtildata.

Tilbudet går ut til de ansatte i oktober, og innen 23. desember i år skal alt utstyret være levert til dem som benytter seg av ordningen. I ukene fremover vil det bli presentasjonsmøter over hele fylket , med orientering og demonstrasjon fra bla Compaq og Merkantildata.

Største noensinne
– Denne leveransen vil bli vår største av hjemme–PC noensinne sier direktør Steinar Sønsteby i Merkantildata.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse