Hopp til navigasjon Hopp til innhold

IT-sikkerhet i 100

Bevisstheten om IT-sikkerhet øker i norsk næringsliv. Nå teller IT SikkerhetsForum (ISF) 100 medlemmer.

ISF ble etablert for snart 6 år siden og har organisasjoner som medlemmer, heter det i en pressemelding.

ISF er en ideell organisasjon som setter fokus på IT Sikkerhet. Som tidligere år har ISF hatt flere aktiviteter og interessante medlemsmøter. Temaene for medlemsmøtene bestemmes av ISFs generalforsamling og i år har det være mange fokusområder.

ISF har retten til den norske utgaven av den britiske standarden BS7799 og medlemmene får vår norske utgave som del av medlemskontingenten. I tillegg er BS7799 til salgs fra ISF eller en hvilken som helst bokhandel. ISBN 82-91761-00-0.

Sikkerhetstips
ISF har utarbeidet flere sikkerhetstips og andre mer omfattende veiledninger. Disse er interne ISF-dokumenter, som medlemmene får tilgang til.

Mer informasjon om ISF finnes på www.isf.no