Bjørn B. Brøndbo

Annonse


Send regninga di til Tele2

Bjørn B. BrøndboTele2 hevder nemlig de skal gi de som sender inn regningen fra Telenor et bedre tilbud!

Bakgrunnen er en annonsene som der Tele2 lover opp til 30 prosent reduksjon i forhold til Telenors priser til utlandet. Men i Telecom Revys prisoversikt var de ikke billigst.

– Holde løfter
– Vi skal holde det vi lover, sier Klæbo til ITavisen.

– I forhold til Telenors standardpriser ligger vi 30 prosent under på samtaler til Pakistan, 26 prosent under til Guam, 25 prosent under til Papua Ny Guinea, Bermuda og Bahamas, 21 prosent under i forhold til Aguila, 19 prosent under til Haiti…

Annonse


– Med unntak av Pakistan, kanskje ikke de destinasjonene med mest trafikk fra Norge?

– … 15 prosent under Telenor til Danmark, 12 prosent under til USA. Vi må bruke standardpriser fordi vi må ha et fast punkt å ta utgangspunkt i, sier Klæbo.

– Alt annet vil være meningsløst og kun egnet til å forvirre kundene. Vi kan stå inne for det vi har sagt i våre annonser.

Ikke rettferdig
– Men hvem er det egentlig som betaler standardpriser i dette markedet?

– Det er riktig at dette markedet handler om forhandlinger, spesielt for de mellomstore og store bedriftskunder. Prisene på utenlandssamtalene er gjenstand for forhandlinger og samtidig avhengig av hva slags forhandlingskort hver enkelt kunde har på hånden. Ikke minst er det avhengig av det totale ringemønsteret til kundene. Prisbildet vil dermed bli svært variabelt, sier Klæbo.

Send Tele2 regningen
Klærbo sier likevel med fasthet at Tele2 skal kunne greie å holde det de lover som teleoperatør og hevder at jo, han står inne for kraftsalven om at Tele2 kan gi et bedre tilbud til bedriftskunder enn Telenor.

– Send oss regningen så skal vi forhandle oss frem til et tilbud som ligger under, sier han fast.

Telenor slår tilbake
Telenor senker prisene på utenlandssamtaler fra 1. november i år. Ikke minst blir en rekke av landene Klæbo nevner i sin liste gjenstand for betydelige reduksjoner. Prisene til Pakistan senkes med 20 prosent, til Danmark er reduksjonen på 14 prosent osv. i forhold til Telenors tidligere standardpriser.

– Basert på årlig ringevolum tilbyr vi våre bedriftskunder rabatter på disse listeprisene, sier informasjonsdirektør Jan Kristensen i Telenor Bedrift til ITavisen.

Misvisende reklame
Kristensen står på sitt og hevder at Tele2s annonsemateriell der selskapet annonserer med opp til 30 prosent lavere priser på utenlandssamtaler enn Telenor er misvisende.

– Tele2 og Telenor har langt på vei de samme prisene for bedriftskunder, mener Kristensen som etterlyser mer redelighet fra Tele2s side. Det er også andre aktører i markedet som har rimelige priser på utenlandssamtaler, sier han videre og legger til:

– Derfor er det viktig at kundene ikke binder seg til for langvarige avtaler. Prisene endrer seg hurtig i dette markedet, og det er avgjørende at man hele tiden holder seg à jour med tilbudene de forskjellige teleoperatørene til enhver tid kommer med.

Kristensen mener også at prisene på utenlandssamtaler vil være gjenstand for ytterligere press i tiden som kommer. Det er ikke bare de norske operatørene som bestemmer prisleiet her, slår han fast, også utenlandske operatører har innflytelse på resultatet.

Annonse